🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Cijferseizoen komt op stoom

Gepubliceerd 23-01-2023, 15:23
AMZN
-
DSMN
-

Het cijferseizoen komt zo onderhand echt op stoom. De verwachtingen waren met een gemiddelde winstdaling van ruim 4 procent bijzonder laag gespannen. Tot op heden hebben 55 bedrijven uit de S&P 500 de boeken geopend. En wat blijkt? 67 procent daarvan publiceert toch een hoger dan verwachte winst. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf en tien jaar. Gemiddeld genomen hebben de bedrijven die tot nu toe hebben gerapporteerd zo’n 3,3 procent beter gepresteerd dan waarvan werd uitgegaan. Een soortgelijk verhaal gaat op voor de ontwikkeling van de omzet. Die overtreft tot en met vrijdag in 64 procent van de gevallen de verwachtingen. Dat is nog steeds een behoorlijk percentage, maar ook dat is lager dan de afgelopen vijf en tien jaar het geval was.

Deze week zullen we zien hoe de inkoopmanagers zowel tegenover de huidige als de toekomstige economische situatie staan. Samen met de verwachtingen die de beursgenoteerde ondernemingen uitspreken bij de presentatie van hun resultaten worden dat ook deze week weer belangrijke zaken om naar uit te kijken. Tot op heden blijkt een groot aantal van hen relatief optimistisch te zijn. Dat is goed nieuws voor aandelenbeleggers. Vooruitlopend op een mogelijke recessie en tegenvallende resultaten zijn de beurzen vorig jaar fors gedaald. Nu zijn de omstandigheden wel degelijk aan het veranderen en niet alleen maar in negatieve zin. Zo worden de problemen in de aanvoerketens allengs minder en zijn de energieprijzen en mede daardoor ook de inflatie gedaald.

Amazon (NASDAQ:AMZN), gaat de komende jaren voor in totaal 35 miljard dollar een aantal datacentra bouwen in de Verenigde Staten. Amazon zet daarmee vol in op de uitbreiding van de cloud capaciteit. De datacenters zullen in de staat Virginia worden neergezet. Amazon is van mening dat data alles gaat beheersen en wil daar graag op voorsorteren. Amazon Web Services is wereldwijd veruit de grootste speler en Amazon verdient er veel geld mee.

Aanmelden kan nog steeds

DSM (AS:DSMN) en Firmenich hebben al een aantal maanden geleden aangekondigd te zullen fuseren, al zullen diverse partijen liever van een overname van Firmenich door DSM spreken. In de tweede helft van afgelopen november werd het biedingsbericht daarvoor gepubliceerd. Dat was toen goedgekeurd door de AFM. Aandeelhouders van DSM kunnen daarmee in totaal een belang van 65,5 procent in DSM-Firmenich krijgen. Nu is vandaag aangekondigd dat de aanmeldingstermijn voor de stukken is verlengd. 

Oorspronkelijk zou eind januari alles in kannen en kruiken moeten zijn én goedgekeurd door de toezichthouder, maar dat laatste is tot op heden (nog) niet helemaal het geval. Alleen de toezichthouder van India moet nog groen licht geven. Daar wringt ‘m de schoen, want die instantie is al een aantal maanden op zoek naar een nieuwe voorzitter. Maar, DSM en Firmenich zijn van mening dat dit niet tot onoverkomelijke problemen hoeft te leiden, want tot op heden heeft geen enkele toezichthouder problemen gehad met de voorgenomen fusie. DSM en Firmenich beschikken samen over ruim 16.000 patenten, 15 onderzoekscentra en een uitstekend track record wat betreft de ontwikkeling van vernieuwende, duurzame producten. Door de fusie onstaat er naar verwachting zo’n 350 miljoen euro aan synergievoordelen. 

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.