🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Brexit: Wat als het parlement 'nee' zegt?

Gepubliceerd 26-11-2018, 11:56
BKT
-

De Europese indexen zijn iets hoger geopend nadat de leiders van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk afgelopen weekend een overeenkomst ondertekenden die analisten omschrijven als een "zachte" Brexit. Voor de EU is dit akkoord momenteel "de enige mogelijke overeenkomst."

Binnen twee weken zal het Britse parlement het groene licht voor deze overeenkomst moeten geven. "Iets dat helemaal niet gegarandeerd is," zegt Link Securities, "als je bekijkt hoe veel afkeuring de overeenkomst heeft opgeroepen onder zowel de leden van Theresa May's partij, de Conservatieven, en onder Labour."

Als de overeenkomst wordt verworpen, "zullen we ons moeten voorbereiden om in 'onbekende wateren' te navigeren," zegt Link Securities.

Verschillende scenario's van politieke analisten kunnen dan werkelijkheid worden:

  1. de vervanging van May aan het hoofd van de Conservatieve partij door aanhangers van een 'harde Brexit'
  2. het uitroepen van algemene verkiezingen
  3. er kan zelfs een nieuw referendum worden uitgeroepen
  4. de overwinning van de "no Brexit"

"Als dat zo is, zullen de Europese financiële markten worden beïnvloed: van de valutamarkt, waar het pond weer onder druk komt te staan, tot die van obligaties en aandelen. De onzekerheid over de potentiële impact op de Europese economie van een Britse uittreding zou dan exponentieel toenemen," zegt Link Securities.

Bankinter (MC:BKT) gaat dieper in op de vier mogelijke scenario's:

  1. Vervanging van de huidige Tory-regering (T. May) door een andere Tory-regering met hard Brexiteers (zoals Boris Johnson), die de geldigheid van de op zondag ondertekende overeenkomst niet zou erkennen en die waarschijnlijk de onderhandelingen met de EU zou heropenen of zelfs een exit zonder overeenkomst zou forceren. In het laatste geval, bij een "no deal Brexit", zouden de handelsbetrekkingen van de EU met het Verenigd Koninkrijk worden geleid door de WTO-regels, wat zou inhouden dat er van nul wordt begonnen om ze op te bouwen. Er moeten bilaterale handelsovereenkomsten worden gesloten voor elke sector of productcategorie. Een dergelijk resultaat zou de handelsbetrekkingen enige tijd blokkeren en ze zouden pas worden hersteld wanneer sector- of productovereenkomsten werden ondertekend. Het zou een zeer complex en traag proces zijn, zodat het jaren zou duren om de handelsbetrekkingen volledig te deblokkeren en beide economieën zouden te maken krijgen met een ernstige teruggang van de activiteiten die op dit moment onmogelijk te kwantificeren is. De kans op dit resultaat is laag, maar niet te verwaarlozen.
  2. Vervroegde verkiezingen met een nieuwe overwinning voor de Tories. Vervroegde verkiezingen zijn een waarschijnlijk resultaat als het Britse parlement deze overeenkomst niet goedkeurt. Dit is geen vergezocht scenario, aangezien zowel Labour als veel van de 315 Tory-parlementsleden zich tegen het verdrag verzetten en de Noord-Ierse Unionisten of DUP het net zo goed kunnen afwijzen. (De DUP moet dit uitdrukkelijk blijven steunen om in de regering te blijven). Een vroege verkiezing waarbij de Tories winnen zou leiden tot een nieuwe zwakke regering (die waarschijnlijk ook de steun van de DUP nodig heeft), die gedwongen zou worden om de heropening van onderhandelingen te vragen. Het zou hetzelfde zijn als opnieuw beginnen. Net als in de vorige hypothese is de waarschijnlijkheid laag, maar niet te verwaarlozen.
  3. Aankondiging van vervroegde verkiezingen met de overwinning van Labour (Corbyn). Dit is waarschijnlijker dan scenario 2. Het zou kunnen leiden tot een tweede referendum met een onzekere uitkomst. Het is mogelijk dat EU-lidmaatschap zou winnen. Tegen de tijd dat het referendum zou worden gehouden, zou er tussen de 4 en 5 jaar zijn verstreken sinds het eerste referendum. Dat betekent dat veel jongeren die toen niet konden stemmen (en die over het algemeen voor lidmaatschap van de EU zijn) dit keer naar de stembussen kunnen gaan. Economische beslissingen van een door Corbyn geleide regering zouden de Britse economie waarschijnlijk ernstig vertragen, maar in ruil daarvoor zou dit scenario waarschijnlijk Brexit omkeren en dat zou beter zijn voor de economie van de EU als geheel.
  4. Brexit zonder overeenkomst. Dit zou kunnen gebeuren in het geval van een nieuwe Tory-regering onder leiding van "Brexiteers" die de betrekkingen tussen het Britse parlement en de EU blokkeert. Het zou neerkomen op toegeven dat er geen vooruitgang is geboekt en dat dit ons zou dwingen om van nul te beginnen, volgens het proces beschreven onder de hypothese van punt 1 hierboven. De kans op dit resultaat is zeer gering, wat overeenkomt met een "zwarte zwaan." Maar het is niet nul.

Analisten blijven het huidige akkoord omschrijven als 'minimaal'. Volgens Renta Markets "ondertekenden de leiders van de EU de brexit-overeenkomst in 38 minuten. Velen zeiden op sociale media dat ze het zouden ondertekenen en dat het een slechte deal voor het Verenigd Koninkrijk zou zijn. Alle protagonisten bevestigden dat het slecht nieuws voor Europa was."

Banca March benadrukt dat "Spanje uiteindelijk vóór heeft gestemd, nadat het informeel het Spaanse vetorecht had verkregen over de opname van Gibraltar in de toekomstige overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk."

Geconfronteerd met een scenario dat de markt niet lijkt te overtuigen, zullen investeerders zeer aandachtig zijn voor nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Dit nieuws zal gaan over mogelijke steun danwel "samenzweringen" tegen PM May, zoals Link Securities ze noemt.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.