🧮 Kiest u aandelen nog steeds op de ouderwetse manier? Dan is het tijd om van de kracht van AI te profiteren!
KORTING van 50% benutten

BNP Paribas: moet de belegger kiezen voor het aandeel of voor de perpetual met cou

Gepubliceerd 08-04-2020, 13:22
BNPP
-

Op de beurs heeft het aandeel BNP Paribas (PA:BNPP) rake klappen gekregen, maar ook de perpetual in dollar met een coupon van 6,50% kon de dans niet ontspringen. De oorzaak van het koersverlies ligt in beide gevallen voor de hand: de financiële markten hebben zwaar te lijden gehad onder de uitbraak van Covid-19. Zijn het aandeel BNP Paribas en/of de perpetual van de bank nu interessante koopkandidaten? We zetten zowel de sterke als de zwakke punten van beiden even op rijtje, dit om de geïnteresseerde belegger een eindje op weg te helpen.

Het aandeel BNP Paribas: de koers heeft sinds 1 januari van dit jaar bijna de helft van zijn waarde verloren

De afgelopen weken kregen de aandelen van de banken op de beurs rake klappen en ook de koers van BNP Paribas deelde in dit droevige lot. Sinds het begin van dit jaar heeft die koers zowat 48% van zijn waarde verloren en dat is uiteraard een klap die kan tellen.

De koersdaling werd nog eens extra aangescherpt door het bericht dat het management vorige week de wereld instuurde. BNP Paribas liet namelijk weten dat er werd afgezien van een dividenduitkering op het aandeel. Dat dividend was voor de beleggers extra aantrekkelijk in een periode van lage rentevoeten zoals we die nu meemaken.

Op basis van een nettowinst van 8 miljard euro had BNP Paribas bij het begin van de maand februari meegedeeld dat de beleggers konden rekenen op een dividend van 3,10 euro over de loop van het boekjaar 2019. Op dat moment kwam dat neer op een dividendrendement van 6%. Driewerf helaas, dat dividend werd dus geschrapt.

Deze beslissing werd niet op eigen houtje genomen. Ook de andere banken besloten om het advies van de Europese Centrale Bank op te volgen. Aan de banken uit de eurozone werd door de ECB namelijk gevraagd om geen dividenden uit te keren tot minstens 1 oktober 2020. Wat er daarna te gebeuren staat, valt nog af te wachten.

Het opschorten van het dividend door BNP Paribas is in ieder geval een opmerkelijke beslissing. Het is namelijk de eerste keer in de 21ste eeuw dat de bank geen dividend beschikbaar stelt voor de aandeelhouders. Zelfs tijdens de grote financiële crisis van 2008, die het financieel systeem op zijn grondvesten deed daveren, werd een dividend van 1 euro uitgekeerd. Nochtans stonden de banken destijds in de vuurlinie van de crisis, de sector als geheel werd bijzonder hard geraakt.

1

De perpetual van BNP Paribas: koers noteert onder pari

Op de obligatiemarkt noteert een perpetual van BNP Paribas met een jaarlijkse coupon van 6,50%. Verkrijgbaar in coupures van 2.000 dollar kan deze vervroegd terugbetaald worden wanneer de emittent dat zou wensen. De bank kan daartoe beslissen bij elke kwartaalbetaling van de coupon. De bezitter van de perpetual mag namelijk elk kwartaal rekenen op uitbetaling van 1/4de van de coupon.

Wanneer de call zou uitgeoefend worden, zou dat in de huidige omstandigheden geen slechte zaak zijn voor de bezitters van de perpetual. De koers noteert momenteel namelijk onder de prijs van de call.

Het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat ook deze perpetual van BNP Paribas te lijden heeft onder het klimaat op de financiële markten, in mindere mate weliswaar dan het aandeel. Momenteel bedraagt de koers van deze obligatie 96%, waar dat bij het begin van dit jaar nog 102% was. In 2008, toen de financiële markten de kans hoog inschatten dat sommige banken de coupons op hun perpetuals niet zouden betalen, was de koers van deze perpetual teruggevallen tot ongeveer 55%.

Het is belangrijk om te weten dat BNP Paribas kan beslissen om betaling van de coupon op de perpetual op te schorten zonder dat dit als een wanbetaling zou worden beschouwd. Meer informatie over dit onderwerp leest u in een speciaal artikel op Oblis School. De kans lijkt echter klein dat de coupon niet zal uitbetaald worden. De koers van de perpetual houdt namelijk relatief gezien goed stand. In 2008, toen de financiële markten de kans hoog inschatten dat sommige banken de coupons op hun perpetuals niet zouden betalen, was de koers van de perpetual van BNP Paribas met een coupon van 6,50% teruggevallen tot ongeveer 55%. Uiteindelijk heeft de bank de uitbetaling van de coupon op deze obligatie niet geschrapt.

2

Moeten we nu kiezen voor het aandeel of voor de perpetual?

Het betreft hier 2 financiële instrumenten met een totaal ander karakter.

Door het aandeel te kopen, wordt u voor een stukje eigenaar van het kapitaal van BNP Paribas. Dat ligt echter anders in geval van de aankoop van de perpetual, want dan wordt u schuldeiser van de bank. In het tweede geval bent u beter beschermd dan als aandeelhouder, ook al betreft het hier een achtergestelde perpetual.

Deze bescherming brengt mee dat de belegger in mindere mate deelt in de winst wanneer alles goed gaat, maar dat hij of zij dus van dekking geniet wanneer het klimaat op de financiële markten slecht is. Het bewijs daarvan wordt geleverd door het feit dat de koers van de perpetual slechts circa 5% heeft moeten prijsgeven sinds het debuut van de crisis.

Bij het maken van de uiteindelijke keuze moet ook met andere factoren rekening gehouden worden.

Het aandeel noteert in euro, waardoor de belegger geen valutarisico loopt.

In het geval van het aandeel mag echter ook de fiscaliteit niet uit het oog verloren worden. Het aandeel BNP Paribas is onderworpen aan de dubbele roerende voorheffing (zowel de Franse als de Belgische), terwijl op de coupon van de perpetual alleen de Belgische roerende voorheffing verschuldigd is.

Het is aan de belegger om op basis van deze analyse een beslissing te treffen.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.