🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Amerikaanse chemiesector profiteert van schaliegas

Gepubliceerd 18-12-2012, 13:13
DOW
-
BASFN
-
AGU
-
NG
-
Beurstrends 18 december

De Amerikaanse chemiesector kan dankzij schaliegas goedkoper produceren dan concurrenten elders in de wereld.

Het belangrijkste product van de Amerikaanse chemiesector is plastic in alle vormen en gedaanten. Dat wordt afgenomen door de verpakkingsindustrie maar ook steeds vaker gebruikt in bijvoorbeeld computers, auto's, speelgoed en vliegtuigen. Plastic ontstaat als bijproduct tijdens de raffinage van olie en gas. Voor het productieproces wordt nafta of ethaan gebruikt. Omdat bij plastic sprake is van een energie- en kapitaalintensief productieproces domineren grote producenten de markt. Zij hebben forse marktaandelen in handen en kunnen zo hun marges in stand houden.

Noord-Amerika heeft het voortouw genomen in de ontginning op grote schaal van schaliegas en -olie. Dat geeft de chemiesector in het land een voorsprong op concurrenten elders in de wereld. Aziatische chemiebedrijven profiteren het minste van de ontwikkeling, terwijl Europese concerns in toenemende mate druk voelen omdat Amerikaanse concurrenten steeds meer exporteren naar Europa.

Omdat de infrastructuur voor het transport en de opslag van gas, aardgas en chemische producten momenteel wordt opgebouwd, zullen handelsstromen toenemen. Daarvan profiteren producenten van basischemicaliën zoals LyondellBasell (USD 74,75 - Kopen/AL) en Dow Chemical (USD 31,82 - Kopen) maar ook gespecialiseerde bedrijven zoals PPG (USD 130,20 - Kopen), DUPONT (USD 44,63 - Kopen) en grote Europese multinationals met investeringen in de Amerikaanse petrochemische industrie zoals BASF (EUR 72,81 - Kopen/AL). Ook het kunstmestbedrijf Agrium (USD 98,21 - Kopen/Al) heeft baat bij schaliegas omdat aardgas een belangrijke grondstof is voor kunstmest.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.