Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

American Express heeft solide kwartaal achter de rug

Gepubliceerd 18-04-2013, 15:15
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45
Beurstrends 18 april

Creditcardbedrijf American Express heeft in het eerste kwartaal USD 1,3 miljard onder aan de streep over gehouden, ofwel USD 1,15 per aandeel. Door de winststijging en inkoop van eigen aandelen kwam de winst per aandeel op jaarbasis 7% hoger uit. De rentabiliteit van het eigen vermogen bedroeg afgelopen kwartaal 23%.

De komende twaalf maanden gaat American Express voor USD 4,2 miljard aan eigen indelen inkopen, meer dan 5% van de huidige marktkapitalisatie. Het kwartaaldividend wordt per aandeel tot USD 0,23 opgehoogd. We denken niet dat het aandeleninkoopprogramma veel waarde zal toevoegen aan de huidige koers, maar extra dividend uitkeren aan aandeelhouders is een verstandige beslissing van dit in hoge mate winstgevende bedrijf.

Het bedrijf heeft de afgelopen twaalf maanden de kosten onder controle gehouden. De operationele en overheadkosten stegen met slechts 1%. Marketing en promotionele activiteiten maken slechts 7,9% uit van de omzet, onder het doel van 9%.

Creditcardhouders gaven 4% meer uit in de afgelopen twaalf maanden. Concurrentiestrijd tussen creditcardmaatschappijen speelt zich voornamelijk af op het gebied van beloningen; wij houden de groei van deze uitgaven goed in de gaten. Er werd 7% meer inkomsten uit kaartprovisies gemeld en er werden 5% meer creditcards verstrekt.

De kredietkwaliteit blijft uitstekend afgelopen kwartaal, met slechts 1,9% oninbare leningen op jaarbasis. We verwachten niet dat dit lage niveau aanhoudt; op de lange termijn zal het aantal oninbare leningen toenemen. Als de kredietkwaliteit op dit hoge niveau blijft, dan zullen wij de waarde voor het aandeel American Express waarschijnlijk opwaarts bijstellen.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.