🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

3 verstoringen in olieaanvoer die prijzen beïnvloeden

Gepubliceerd 17-01-2019, 12:11
CL
-
ROSNq
-
GPR
-

Terwijl de meeste olie handelaren zich richten op de drie grote producenten van onze tijd - Saoedi-Arabië, Rusland en de Verenigde Staten - mogen we niet voorbijgaan aan producenten die het moeilijk hebben. Zo zou het ontbreken van aanvoer uit Mexico, Iran en Venezuela de markt en de prijzen ernstig kunnen beïnvloeden.

Oil 300 Minute Chart

Hier zijn enkele updates:

1. Mexico

De benzinecrisis in Mexico veroorzaakte deze week een enorme hoeveelheid aan benzinevoorraden in de Verenigde Staten. Mexico kan niet genoeg benzine produceren om aan de vraag te voldoen. Om dit te compenseren importeert Mexico benzine uit de V.S. In feite is Mexico de grootste importeur van Amerikaanse benzine.

Het probleem op dit moment is dat Mexico een aantal belangrijke pijpleidingen heeft stilgelegd om een einde te maken aan ongebreidelde diefstal. Volgens de Mexicaanse overheid werd vorig jaar voor 3 miljard dollar aan aardolieproducten van de pijpleidingen afgevoerd en gestolen van raffinaderijen. Deze pijpleidingen vervoeren ook aardolieproducten die uit de V.S. worden geïmporteerd en de sluiting heeft geleid tot een backlog van schepen die vastzitten in Mexicaanse havens die hun benzinevracht niet kunnen lossen. Het effect hiervan zien we nu in de wekelijkse EIA-gegevens die woensdag zijn vrijgegeven en die een belangrijke opbouw van benzinevoorraden lieten zien.

Als de vertraging in Mexico aanhoudt, kan dit gevolgen hebben voor de raffinaderijen in de V.S. en kan het overslaan naar de V.S. ruwe olievoorraden. (Voor een diepgaande blik op de oorsprong van de benzine- en diefstalproblematiek in Mexico, bekijk dit stuk van RBN Energy).

2. Iran

De sancties van de V.S. hebben een aanzienlijke invloed op de export van ruwe olie uit Iran. Volgens de speciale vertegenwoordiger van de V.S. voor Iran hebben de sancties de Iraanse olie-export teruggebracht tot minder dan 1 miljoen vaten per dag. Volgens TankerTrackers.com is de werkelijke export van Iran iets hoger. In december had Iran een gemiddelde van 1,1 miljoen vaten per dag. TankerTrackers.com calculeert de Iraanse productie van ruwe olie op ongeveer 2,738 miljoen vaten per dag in december. Dat is een daling van 3,6% ten opzichte van november, toen voor het eerst sancties werden ingesteld. Op dit punt lijkt het erop dat de regering van Trump meer druk zou moeten uitoefenen als de V.S. de export van Iran onder de 1 miljoen vaten per dag wil brengen, dus er is een goede kans dat er in ieder geval tot april geen noemenswaardige verdere ontwrichtingen meer zullen plaatsvinden.

3. Venezuela

Gezien de doeltreffendheid van de sancties van de V.S. tegen de Iraanse olie-industrie, zouden handelaren bijzondere aandacht moeten besteden aan Venezuela. Volgens nieuwe rapporten overweegt de Trump-regering sancties op de olie-industrie van dat land. S&P GlobalI Platts rapporteerden dat Venezuela in december 1,17 miljoen vaten per dag produceerde. Venezuela verkoopt momenteel iets minder dan de helft hiervan aan de V.S., dus sancties zouden de Amerikaanse raffinaderijen (inclusief de raffinaderijen die eigendom zijn van Venezuela) die Venezolaanse ruwe olie kopen zwaar treffen. Sancties op de Venezolaanse olie-industrie kunnen ook van invloed zijn op de distributie van ruwe oliemengsels op de markt, aangezien Venezuela meestal zware ruwe olie produceert.

Venezuela heeft ook een grote schuld bij Rusland en China. Een aanzienlijk deel van het geld dat komt van de verkoop van ruwe olie gaat naar de betaling van rente op leningen van deze landen. Als de V.S. deze bron van contant geld voor Venezuela verminderd, zouden Russische en Chinese belangen ertoe kunnen leiden dat de Venezolaanse olieactiva buiten het land in beslag worden genomen als onderpand. Voor de V.S. kan dit aanzienlijke gevolgen hebben, aangezien veel van Citgo is gebruikt als onderpand voor schulden aan Rosneft (OTC:OJSCY).

Citgo is de Amerikaanse raffinaderij van de nationale oliemaatschappij van Venezuela, PdVSA, en heeft raffinaderijen in Corpus Christi, Texas en elders in de Verenigde Staten. In dit geval zou de Amerikaanse regering kunnen proberen om Rosneft, de nationale oliekampioen van Rusland, te beletten Citgo te verwerven om redenen van nationale veiligheid via het Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS).

De kwestie staat al bijna een jaar op de radar van de toezichthouder. Afgelopen februari vroeg een groep investeerders, geleid door de Zwitserse energie- en grondstoffenhandelshuis Mercuria, een vergunning aan bij het Amerikaanse Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) om de schuld van Rosneft in PdVSA te kopen. Er is geen indicatie of er een besluit is genomen of hoe de CFIUS of OFAC zou reageren op een verandering in Citgo-eigendom.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.