🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 50% benutten

Week 15: De vijf belangrijkste grafieken van de week

Gepubliceerd 11-04-2020, 09:57
BAC
-
JPM
-
MS
-
Mogelijk komt er deze keer geen ‘hertest’

Uit onderzoek van Morgan Stanley (NYSE:MS) Research blijkt dat een deel van de beleggers nog wacht op een zogenoemde ‘hertest’. In dat geval zou het dieptepunt uit maart opnieuw getest moeten worden. Als de beurzen dan vanaf dat dieptepunt opveren, is er officieel sprake van een ‘positieve hertest’ en een ‘dubbele bodem’. En dat wordt met name door de technische beleggers gezien als een goed teken.
grafieken van de week
Toch vragen de analisten van Morgan Stanley zich af of die hertest er deze keer wel gaat komen. Zo is op de bovenstaande grafiek te zien dat het huidige koersplaatje erg veel lijkt op het koersplaatje dat we zagen in het jaar 1929. En destijds vond er ook geen hertest van het dieptepunt plaats. Wellicht wacht een deel van de beleggers dus tevergeefs op een hertest.

Oliemarkt is nog lang niet in evenwicht

Onlangs werd duidelijk dat Rusland en Saoedi-Arabië binnenkort een poging gaan wagen om nader tot elkaar te komen. Het doel is om de olieproductie terug te dringen zodat de balans tussen vraag en aanbod op de oliemarkt weer enigszins terugkeert.
grafieken van de week
De kans is echter klein dat de oliemarkt binnenkort weer in evenwicht is. Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van The Wall Street Journal, is namelijk te zien dat de vraag naar olie tijdens het afgelopen kwartaal aan het snelste tempo ooit gedaald is. Nog nooit eerder kreeg de oliemarkt zo’n grote klap te verduren. Wat dat betreft lijkt het opwaartse potentieel voor de olieprijs dus minimaal te zijn.

De Fed heeft het monetaire gaspedaal stevig ingedrukt
grafieken van de week
Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Bank of America (NYSE:BAC) Global Research, is te zien dat de Fed op dit moment al voor meer waarde aan Amerikaanse staatsobligaties heeft opgekocht dan we tijdens elk van de voorgaande stimuleringspakketten hebben gezien. Terwijl de voorgaande steunpakketten qua duur tussen de 65 en de 110 weken lagen. Het huidige steunpakket is nog geen maand onderweg. Volgens de analisten van Bank of America zal de Fed naar alle waarschijnlijkheid voor minstens 1.800 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties gaan opkopen. Dit is een ongekend groot bedrag dat we nog nooit eerder hebben gezien. Daarnaast zal de Amerikaanse centrale bank ook nog grootschalig bedrijfsobligaties gaan opkopen. Tot slot moeten we de financiële injecties op de repomarkt niet onderschatten.

“Het economisch herstel zal sneller verlopen”
grafieken van de week
Volgens de economen van JP Morgan (NYSE:JPM) moeten beleggers rekening houden met een nieuwe crisis. Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van JP Morgan, is te zien dat de economen van de zakenbank rekenen op een hardere krimp bij het wereldwijde bruto binnenlands product dan we in het jaar 2008 gezien hebben. Ondanks deze ‘doemvoorspelling’ is er ook nog goed nieuws te vertellen. JP Morgan verwacht namelijk dat het herstel deze keer veel sneller zal gaan. Dit is voor een groot deel te danken aan de actieve houding van de centrale banken en de overheden. Maar, op korte termijn zal de pijn goed voelbaar zijn.

Het aantal Amerikaanse werklozen zal fors stijgen

Vorige week vrijdag bleek dat het Amerikaanse werkloosheidspercentage in een maand tijd wist te stijgen van 3,5% naar 4,4%. Dit percentage zal over een maand nog veel hoger liggen, want de onderliggende cijfers zien er dramatisch uit. Zo daalde het aantal nieuwe banen aan het hardste tempo ooit.
grafieken van de week
Volgens de mannen van Nautilus Investment Research moeten beleggers op de korte termijn rekening houden met een stijgende Amerikaanse werkloosheidspercentage richting de 6%. Het aantal eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen laat immers zien dat dit nog maar het begin is. En dat lijkt ook niet bepaald een goed teken voor de financiële markten te zijn.

Ons Beurs Adviezen team heeft onlangs een unieke beleggingsmethode ontwikkeld die een 100%-score laat zien. Dankzij deze beleggingsmethode is het nu ook voor niet-kenners mogelijk om rendement te maken op de financiële markten. Deze methode is voor lezers van Investing GRATIS te downloaden: http://www.beursadviezen.com/exclusieve-beleggingsmethode.html

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.