🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Veolia komt goed uit de startblokken

Gepubliceerd 15-05-2024, 15:00
VIE
-

Met de gisteren gepubliceerde eerste kwartaalcijfers over het boekjaar 2024 zet het Franse water-, afval- en energiebeheerbedrijf Veolia (EPA:VIE) de uitstekende prestaties van vorig jaar voort. Als we de sterk schommelende energieprijzen buiten beschouwing laten, zien we dat Veolia een omzet realiseerde die met 11,56 miljard euro 3,9 procent hoger was. De operationele winst (EBITDA) kwam uit op 1,62 miljard euro, een plus van 5,7 procent.

De waterdivisie van Veolia, die vorig jaar 113 miljoen mensen van schoon drinkwater voorzag, kende de sterkste groei. De omzet steeg hier met 6,5 procent tot 3,34 miljard euro. Daarnaast zag Veolia ook de afvalverwerkingsdivisie sterk presteren. Deze divisie, die vorig jaar nog 63 miljoen ton aan afval verwerkte, zag de omzet in het eerste kwartaal op vergelijkbare basis met 5,5 procent stijgen tot 3,75 miljard euro. Dissonant was de omzetdaling bij de energiedivisie. Geheel naar verwachting daalde de omzet hier als gevolg van zacht winterweer en vooral lagere energieprijzen met 16,5 procent tot 3,47 miljard euro.

Dat de waterdivisie het beste presteerde is niet verwonderlijk. Zoals we gisteren hier op deze plek al schreven heeft de wereld steeds meer water nodig; niet alleen drinkwater, maar ook water voor onder andere de chipsector, datacenters en landbouw. Daardoor is waterschaarste een wereldwijd fenomeen geworden. Bedrijven die actief zijn op het gebied van watertechnologie en waterzuivering worden daardoor steeds belangrijker en gevraagder. Kijken we naar Veolia dan zien we dat binnen de waterdivisie het onderdeel Water Technologies als de grote aanjager van de groei voor de komende jaren wordt gezien. Dat uit zich nu al in de kwartaalcijfers. Veolia zag de omzet van dit specifieke onderdeel al met 15,3 procent toenemen tot 1,16 miljard euro. Nog mooier was de totale orderintake die met 50 procent steeg tot 1,76 miljard euro.

Al met al is het een sterke start van het jaar waarbij Veolia ook nog eens de outlook voor gehele jaar bevestigt. Dat houdt onder meer een autonome groei van de operationele winst tussen 5 en 6 procent in en een nettowinst van meer dan 1,5 miljard euro.

Daarnaast worden de ‘GreenUp 2024-2027’ doelstellingen bevestigd. Naast een jaarlijkse groei van 10 procent van de nettowinst zijn dat onder andere ook het zuiveren van 1,5 miljard kubieke meter water en 10 miljoen ton gevaarlijk afval. Beleggers konden de cijfers wel waarderen. Op een vlakke beurs steeg de koers van het aandeel Veolia met 2,25 procent.

Tegelijkertijd met de eerste kwartaalcijfers maakte Veolia bekend een watertechnologiecontract ter waarde van 320 miljoen dollar te hebben gesloten. Het betreft de bouw van de meest energie-efficiënte ontziltingsinstallatie ter wereld. De opdrachtgever zijn de Verenigde Arabische Emiraten, die hiermee toekomstige aanvoer van drinkwater veilig willen stellen. De ontziltingsfabriek zal dagelijks 2 miljoen inwoners van drinkwater kunnen voorzien en zal worden aangedreven op zonne-energie.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.