🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 50% benutten

TNT Express hoopvol over acquisitie door UPS

Gepubliceerd 29-10-2012, 12:14
TNTEF
-
EC
-
Beurstrends 29 oktober

TNT Express(EUR 8,15 - Houden) rapporteerde vanmorgen cijfers over het derde kwartaal. De resultaten van de pakketdienst waren iets minder goed dan analisten hadden verwacht. Belangrijker waren echter de opmerkingen die vanuit TNT Express werden gemaakt met betrekking tot de overname van het concern door UPS. Wij volgen TNT Express met een Houden-advies.

TNT Express zag de aangepaste omzet (op basis van gelijkblijvende wisselkoersen) in het derde kwartaal met 1,9% dalen, om uit te komen op EUR 1,744 miljard. De aangepaste operationele winst nam met 11,6% af en bedroeg EUR 38 miljoen (exclusief eenmalige posten). Hoewel de kwartaalcijfers van TNT Express enigszins tegenvielen, vormen de ontwikkelingen rond de mogelijke overname door UPS momenteel een belangrijkere aanjager van de aandelenkoers.

TNT Express liet vanmorgen weten dat het bedrijf samen met UPS werkt aan een antwoord op de bezwaren die door de Europese Commissie (EC)zijn geuit tegen de overname. Volgens TNT Express is er sprake van een 'open en constructieve dialoog' met de EC. De geldigheidstermijn van het overnamebod van UPS op TNT Express loopt op 9 november af. UPS is voornemens het bod te verlengen als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarvoor toestemming geeft. Zo niet, dan zal UPS onmiddellijk een nieuw bod (onder dezelfde voorwaarden) uitbrengen op TNT Express.

TNT Express verwacht nog altijd dat de overname door UPS begin 2013 zal worden afgerond. Wij denken dat UPS er veel aan gelegen is om TNT Express over te nemen; het Amerikaanse bedrijf zal er dan ook alles aan doen om de bezwaren van de EC tegen de acquisitie weg te nemen. Wij blijven het aandeel TNT Express volgen met een Houden-advies.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.