🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

In de kern van de obligatiemarkt

Gepubliceerd 14-02-2019, 11:19
ENGIE
-
SAN
-
CASP
-
MAT
-
GE
-
SENG
-

De financiële wereld wordt steeds ingewikkelder en beleggers worden met steeds meer informatie overspoeld. Het is niet eenvoudig om het essentiële te ontcijferen. Ook bij de obligaties is dat het geval, want in tegenstelling tot wat velen denken is het universum van de obligaties heel levendig. Er gebeurt altijd iets boeiend.Mijlpalen en recente gebeurtenissen die ons aanspreken.

Wat ons bevalt

De valuta’s uit de groeilanden : niets lijkt de opmars van deze valuta’s bij het begin van dit land te stoppen. De afgelopen jaren werden de munten uit de groeilanden gezocht vanwege hun rendementen. Ook bij het begin van dit jaar waren deze valuta’s goed op dreef.

Deze bedrijven hebben de wind in de zeilen :

Casino Guichard (PA:CASP) : deze Franse groep uit de distributiesector kondigde plannen aan om voor een bedrag van 1,50 miljard euro aan activa in de etalage te zetten. Met als uiteindelijk objectief het verder afbouwen van de schulden. Een dergelijke maatregel wordt door de beleggers meestal op applaus onthaald en dat was ditmaal dus niet anders. Vooral de achtergestelde perpetual van Casino reageerde euforisch op de aankondiging van de maatregel. De koers van de obligatie in kwestie is op een maand tijd met maar liefst 19% gestegen. Momenteel noteert ze op de secundaire markt aan 47% van de nominale waarde. In april, dus binnen enkele weken, kan ze aan 100% terugbetaald worden. Ze wordt verhandeld in coupures van 1.000 euro en moet met een rating B tot de speculatieve categorie gerekend worden. De obligatie in kwestie kan vooral interessant zijn voor beleggers die er op rekenen dat de reorganisatie bij Casino zal slagen.

Mattel (NASDAQ:MAT) : de eigenaar van de mythische Barbie pop zou dit jaar het einde van de tunnel eindelijk in zicht kunnen krijgen. Dat zou meer dan één feestje waard zijn, want Mattel viert dit jaar ook zijn 60steverjaardag. Het management van het bedrijf kondigde een ingrijpend reorganisatieplan aan. Daardoor kon het laatste kwartaal, eigenlijk tegen alle verwachtingen, in met een positief resultaat afgesloten worden. Mattel meldde een nettowinst van 15 miljoen dollar. Het bedrijf komt van ver, gezien het bankroet van Toys'R' US in 2017 en het reorganisatieplan dat het achter de rug heeft. Over het boekjaar 2018 slaagde het management er in om de verliezen te halveren tot nog ongeveer 500 miljoen dollar. Onze blik viel op de obligatie met looptijd tot 2025 en een coupon van 6,75%. In de afgelopen maand is de koers van deze obligatie dankzij het onverwachte winstgevende vierde kwartaal met bijna 10% gestegen.

General Electric (NYSE:GE) : heeft op zijn beurt de beleggers en de financiële markten in aangename zin verrast met de kwartaalcijfers. Het vierde kwartaal van 2018 werd afgesloten met een winst van 66 miljoen dollar. Anderzijds klokte de omzet af op 33,30 miljard dollar en daarmee werden de verwachtingen van de analisten geklopt. Na een moeilijk jaar lijkt General Electric de weg naar succes weer te hebben teruggevonden. Dat is onder andere het gevolg van de drastische maatregelen die werden genomen om de schuldenberg van het bedrijf af te bouwen. Eén van de hoofdobjectieven van het management is het terugwinnen van de toprating in de A-categorie (categorie Investment Grade) die het bedrijf in de loop van de jaren is kwijtgespeeld. Onze aandacht gaat op de eerste plaats uit naar de obligatie in euro met coupon van 4,875% die loopt tot 2037. De koers van deze obligatie is op één maand tijd met bijna 10% gestegen.

Wat ons minder bevalt

De rentevoeten blijven laag : Verschillende economen hadden gerekend op een stijging van de rentevoeten in de eerste weken van 2019, maar dat is dus een prognose die niet is uitgekomen. De rente op de toonaangevende 10-jarige Duitse staatsobligatie is teruggevallen onder de kaap van 0,10% en bevindt zich daarmee op het laagste niveau sinds 2016.

De rente op de 10-jarige benchmark Amerikaanse staatsobligatie stabiliseert anderzijds rond 2,70% en dat is ver onder de eerder opgetekende piek op 3,20%. Wat zijn de belangrijkste redenen voor de daling van deze benchmark rentes? Op de eerste plaats natuurlijk een vertraging van de groei van de wereldeconomie. Bovendien hebben de beleggers de afgelopen jaren kunnen profiteren van een indrukwekkende hausse op de beurzen. Sommigen krijgen nu last van wat hoogtevrees en zoeken zodoende veiligheid bij de staatsobligaties.

De primaire obligatiemarkt houdt zich kalm, zeer kalm : Op de primaire obligatiemarkt zijn er momenteel weinig nieuwkomers te vinden met een aantrekkelijk rendement. We denken daarbij spontaan aan de Turkse staatsobligatie en aan de perpetual van Engie (PA:ENGIE) en dan zijn we waarschijnlijk uitgepraat. Bovendien staan er voorlopig ook weinig nieuwe emissies op stapel, de algemene houding op de markt is afwachtend. Maar ongetwijfeld zullen de emittenten binnenkort opnieuw naar de mark komen in het spoor van het positieve sentiment op de beurzen. Dat positief beurssentiment wakkert namelijk de goesting om risico’s te nemen weer aan.

Santander (MC:SAN) breekt een "gentleman agreement" : De Spaanse bank Santander besliste om de "COCO" obligatie uitgegeven in maart 2014, waarmee een bedrag van 1,50 miljard euro werd opgehaald, niet vervroegd terug te betalen. Voor een definitie van COCO, zie ons artikel in OBLIS SCHOOL. Het feit dat Santander besliste om deze COCO niet terug te betalen, sloeg in als een bom. Het betreft namelijk de eerste keer sinds 2008 dat een obligatie van dergelijk type niet bij de eerste call wordt terugbetaald. De verrrassing was des te groter omdat de Spaanse bank enkele dagen voor de calldatum van de obligatie met looptijd tot 2014 een nieuwe COCO op de markt had gebracht.

Met deze obligatie werd een bedrag van 1,20 miljard dollar opgehaald. Algemeen werd op de markt dan ook verwacht dat het opgehaalde bedrag zou gebruikt worden voor het terugbetalen van de COCO uitgegeven in 2014. Wat dus tot verbazing van velen niet is gebeurd. De beslissing van Santander deed op de obligatiemarkt heel wat wenkbrauwen fronsen. Er is namelijk een precedent geschapen in die zin dat een "gentleman agreement" (zeg maar: een ‘stilzwijgende overeenkomst’) met de markt werd gebroken. De gevolgen werden snel zichtbaar: de koersen van de COCO’s van de andere banken doken naar omlaag. Zal het gedrag van de Spaanse banken andere banken inspireren om dit voorbeeld op te volgen ? De toekomst zal het uitwijzen, het is moeilijk om daaromtrent nu al bindende uitspraken te doen. Hiermee wordt een te meer de kwetsbaarheid van de sector aangetoond. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld nog een vervolg…

Jaguar : dit bedrijf kondigde het derde kwartaal op rij aan waarin het resultaat met rode inkt moest worden geschreven. Daarmee wordt het geduld van de beleggers wel heel erg op de proef gesteld. We pikten er de obligatie 2026 uit met een coupon van 4%. Het rendement op deze obligatie is opgelopen tot 8%. De vooruitzichten voor Jaguar wat betreft het lopende boekjaar zien er allesbehalve hoopgevend uit. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Puinguin : kreeg te lijden van een winstwaarschuwing van de kant van moedermaatschappij Greenyard. Daardoor moet het ergste gevreesd worden voor de obligaties die lopen tot 2019. De koers van het aandeel verloor op de Brusselse beurs in reactie op het bericht 20%, terwijl de obligatiekoers meer dan 13% moest prijsgeven. De reorganisatiemaatregelen worden in versneld tempo doorgevoerd, maar in deze zeer concurrentiële sector blijven de marges onder druk staan.

Senvion (BE:SENG) : deze Duitse producent van turbines voor de windsector heeft te lijden onder de concurrentie, wat zich vertaalt in druk op de prijzen. En waardoor uiteraard ook de winstgevendheid onder druk is komen te staan. De stap naar groeimarkten zoals de Indiase bleek onvoldoende om het hoofd te kunnen bieden aan deze druk. Bovendien dreigt ook Senvion ook met operationele problemen geconfronteerd te worden, zoals bijvoorbeeld vertragingen bij het afwerken van sommige opdrachten. Dat is bijvoorbeeld in Zuid-Amerika het geval. De obligatie 2022 met een coupon van 6,375% heeft op één maand tijd bijna 17% van zijn waarde verloren.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.