Krijg 40% korting.
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Het gesteggel over het schuldenplafond leidt tot pessimisme onder consumenten

Gepubliceerd 15-05-2023, 15:20
SHEL
-
EQNR
-

Afgelopen vrijdag werd het consumentenvertrouwen gepresenteerd na onderzoek van de Universiteit van Michigan. Dit onderzoek is van belang voor de markt omdat het een indicator is voor consumentenbestedingen en dus een belangrijke rol speelt in de economische activiteit. De economische groei in de Verenigde Staten is voor ongeveer 70 procent afhankelijk van de binnenlandse bestedingen.

Volgens het onderzoek van de Universiteit van Michigan, een maandelijkse enquête onder 500 consumenten, is aangetoond dat het consumentenvertrouwen in de afgelopen maand is verslechterd van 63,5 naar 57,7 punten. Het consumentenvertrouwen is gedaald naar het laagste niveau in tien maanden en consumenten en beleggers maken zich zorgen om de mogelijke gevolgen van het politieke gesteggel over het schuldenplafond.

Het Congressional Budget Office heeft vrijdag een waarschuwing afgegeven dat de Verenigde Staten een aanzienlijk risico lopen om binnen de eerste twee weken van juni niet aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast werd ook vermeld dat de betalingsactiviteiten gedurende de maand mei onzeker zullen blijven als het schuldenplafond van 31,4 biljoen dollar niet wordt verhoogd. Mocht de Amerikaanse overheid niet meer aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen, dan is de kans groot dat de economie in een recessie belandt. 

Het teruglopende vertrouwen bij beleggers leidt tot een toevlucht naar de dollar. Hierdoor steeg de dollar ten opzichte van de euro, yen en andere valuta, waarbij de grootste stijging sinds september werd genoteerd. Dit was ook terug te zien in de Amerikaanse 10-jaarsrente welke 6,7 basispunten steeg tot 3,46 procent. Opvallend is de grote spread tussen de Amerikaanse 10-jaarsrente en de 6-maandsrente, de rente op een 6-maands staatsobligatie bedraagt momenteel 5,16 procent terwijl de rente op een 10-jaars staatsobligatie momenteel 3,46 procent bedraagt.

De olieprijs is al vier weken op rij gedaald. Dit is terug te zien in de koersdalingen van zowel Shell (AS:SHEL) als Equinor (OL:EQNR) in de afgelopen week. Het koersverlies bij Equinor werd echter enigszins vertekend doordat het aandeel vorige week ex dividend ging. De dalende olieprijs heeft als positief gevolg dat de basis voor het inflatiecijfer gunstiger wordt. Fed-gouverneur Michelle Bowman gaf aan dat de Amerikaanse Centrale Bank waarschijnlijk de rente verder zal moeten verhogen als de inflatie hoog blijft. De consumentenprijsindex (CPI) en producentenprijzen van vorige week tonen aan dat de inflatie langzaam afneemt. Echter de verwachting is dat de inflatie pas in 2025 zal terugkeren naar het beoogde doel van 2 procent.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.