Krijg 40% korting.
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Groene revolutie verliest vaart

Gepubliceerd 14-11-2023, 15:37
BP
-
SHEL
-
SIEGn
-
TM
-
SPWR
-
TSLA
-
RUN
-
UXXc2
-
CBDc1
-

Akkoord van Parijs

In 2015 werd het klimaatakkoord gepresenteerd op de klimaatconferentie van Parijs. Daarin werd onder meer het streven vastgelegd om de opwarming van de aarde beperkt te houden. Er moest snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit als een belangrijke oorzaak werd gezien van de overmatige CO2-uitstoot. Ieder deelnemend land kon vervolgens zelf zijn klimaatdoelstellingen bepalen. Zo streeft Nederland naar een reductie van broeikasgassen van 49 procent ten opzichte van 1990.

Energietransitie

De transitie van een wereld afhankelijk van fossiele brandstoffen naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen kreeg nog meer momentum. De investeringen in windturbines, zonnepanelen en elektrische auto’s werden verder opgevoerd. Met deze investeringen waren duizenden miljarden gemoeid. Men was het er wel over eens dat er geen weg terug meer was. Een wereld verslaafd aan fossiele brandstoffen moest in enkele tientallen jaren een volledig ander aanzien krijgen.

De realiteit is anders

Tot zover de theorie en de grootse vergezichten. De keiharde realiteit van vandaag laat een heel ander beeld zien. Autoproducenten stellen plannen om elektrische modellen op de markt te brengen uit. De CEO van Tesla (NASDAQ:TSLA) noemde de huidige marktomgeving de moeilijkste in jaren. Zijn bedrijf moet met prijzen stunten om de volume-doelstellingen te kunnen halen. De operationele marges zijn inmiddels gehalveerd. De lagere prijzen maken andere merken weer relatief een stuk duurder. Dealers zitten met hoge voorraden aan elektrische auto’s. Een producent die stug auto’s met een verbrandingsmotor is blijven produceren – Toyota (NYSE:TM) – rapporteerde daarentegen recent een winsttoename van 100 procent.

Zonnepanelen

Producenten van zonnepanelen ondergaan een soortgelijk lot. Huiseigenaren in Californië – de meest klimaatbewuste staat van de VS – plaatsen steeds minder panelen op hun dak. Elektriciteitsbedrijven vergoeden minder voor de terug geleverde energie. Komt het u bekend voor? Producenten als Sunrun (NASDAQ:RUN), Sunnova Energy (NYSE:NOVA) en SunPower (NASDAQ:SPWR) zijn hier hard door geraakt. De outlook werd fors naar beneden bijgesteld vanwege de moeilijke condities in de sector. In Europa is de situatie niet veel anders. De vraag neemt sterk af, terwijl de markt gedestabiliseerd raakt door de overvloed aan goedkope panelen uit China.

Windmolenparken

Ook windmolenparken blijken minder rendabel dan eerder gedacht. Geplande windmolenprojecten worden uitgesteld of zelfs gecanceld. Bedrijven als Oersted (CSE:ORSTED) en Siemens (ETR:SIEGn) Energy proberen onder bestaande contracten uit te komen. Waarom? Ze zijn verre van lucratief. Zo moest Oersted recent 4 miljard euro afboeken op zijn Amerikaanse windenergie projecten. De gestegen kosten en de hogere rente gelden als voornaamste reden. Het aandeel van Oersted verloor in bijna drie jaar 80 procent van zijn waarde, Siemens Energy 70 procent.

Droom verzandt in illusie

De droom van een transitie naar schone energie kan zo eindigen in een illusie. De voornaamste reden is de fors opgelopen rente. Nieuwe projecten van wind- en zonne-energie vergen hoge investeringen. Net als de bouw van nieuwe autofabrieken. De rentekosten zijn echter fors opgelopen. Het idee van een schone industrie was feitelijk gebaseerd op een historisch lage rente. Het verdienvermogen van bedrijven staat nu echter onder druk. De gestegen rente maakt het ook voor particuliere huiseigenaren minder interessant investeringen in zonnepanelen te doen. Zelfs een belastingkorting van 30 procent als gevolg van de Inflation Reduction Act maakt het voor Amerikanen niet opeens interessant zonnepanelen op hun dak te plaatsten.

Grondstoffen ook duurder

Naast hogere personeelskosten zijn noodzakelijke grondstoffen voor auto’s, zonnepanelen en windmolens ten opzichte van een jaar of tien geleden een stuk duurder geworden. De benodigde grondstoffen – lithium, kobalt, koper – zijn bovendien afkomstig zijn uit landen (bijvoorbeeld China) waar wij in het westen nu net een minder goede relatie mee hebben. Ook de infrastructuur schiet schromelijk tekort. Zo hebben bedrijven in Nederland nu al grote moeite een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk te krijgen. Laat staan als iedere Nederlander een laadpaal voor zijn deur heeft staan.

Omschakeling kost tijd

Dit is zeker geen pleidooi om maar te stoppen met de ingezette transitie naar een schonere wereld. Wat echter even over het hoofd lijkt te zijn gezien is het feit dat we leven in een wereld die volledig draait op fossiele brandstoffen. Alles wat we in het dagelijks leven nodig hebben of om ons heen zien is direct of indirect het resultaat van het gebruik van fossiele brandstoffen. Grote energieconcerns als Shell (AS:SHEL) en BP (LON:BP) hebben ons er jaren geleden al voor gewaarschuwd. De omschakeling naar een minder fossiele wereld vergt tijd. Meer dan we dachten.

De markt denkt er het zijne van

“Groene” aandelen bleken dit jaar slechte beleggingen. De Invesco Winderhill Clean Energy ETF staat dit jaar reeds 36 procent lager. Een oude “fossiel” als Shell staat daarentegen doodleuk 19 procent hoger. Nog opvallender is de enorme koerswinst van 92 procent van ’s werelds grootste producent van uranium, het Canadese Cameco. Uranium is de grondstof voor kernenergie. De markt lijkt zo zijn eigen idee te hebben over de energietransitie.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.