🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 50% benutten

Geen stress

Gepubliceerd 28-06-2019, 15:32
BAC
-
ADSGN
-
DBKGn
-
NKE
-
CS
-

Bij het scheiden van de markten op Wall Street kwam sportmerk Nike (NYSE:NKE) met zijn kwartaalcijfers. Het betrof het vierde kwartaal van het fiscale boekjaar 2019. Analisten keken met meer dan normale belangstelling naar de ontwikkelingen van de verkopen. De twee belangrijkste afzetmarkten van Nike zijn Noord-Amerika en China. Beide landen zijn verwikkeld in een voortslepende handelsoorlog.

De omzet van Nike steeg met 10 procent en kwam ruim boven de 10 miljard dollar uit, iets meer dan waarop analisten hadden gerekend. In Noord-Amerika groeide de omzet met 7,5 procent op jaarbasis tot ruim 4 miljard dollar. Bijna 17 procent van de totale omzet komt uit China. De omzet steeg op jaarbasis met 22 procent exclusief valutaeffecten tot 1,7 miljard dollar. De omzetgroei van Nike in China is al 20 kwartalen aaneengesloten dubbelcijferig in lokale valuta. Volgens ceo Mark Parker heeft Nike geen last van de handelsspanningen met China en verhoogt hij zelfs de omzetverwachtingen voor het komende jaar.

Onder de streep hield Nike minder over dan de marktverwachtingen. De winst per aandeel kwam uit op 62 dollarcent en lag daarmee 6 procent lager dan de analistenconsensus. Nike wijt de daling van de winst op jaarbasis aan de gestegen kosten en belastingen. Beleggers leken in eerste aanleg niet tevreden met de kwartaalwinst en zetten het aandeel ruim 2 procent lager nabeurs.

Beleggers in de Duitse maker van sportartikelen Adidas (DE:ADSGN), de grootste concurrent van Nike, spinden garen bij de beter dan verwachte omzetcijfers van Nike. Het aandeel Adidas klom met 2,5 procent.

Dodd Frank

Voordat de grote Amerikaanse banken enorme bedragen uitkeren aan hun aandeelhouders, worden zij onderworpen aan een stresstest van de Fed conform de Dodd Frank Act. Deze Amerikaanse wet is ingesteld naar aanleiding van de kredietcrisis in 2007 en heeft tot doel de financiële stabiliteit van Amerika te vergroten, mocht er een plotselinge economische crisis uitbreken.

Alle 18 Amerikaanse grootbanken zijn geslaagd voor de stresstest. Opmerkelijk is dat de Amerikaanse dochter van de veel geplaagde Deutsche Bank (DE:DBKGn) dit jaar wel is geslaagd voor het bankenexamen. De afgelopen 3 jaren lukte het niet om door de test te komen. Een opsteker voor de Deutsche Bank omdat de gerealiseerde winsten in Amerika overgemaakt mogen worden naar de moedermaatschappij. De Zwitserse bank Credit Suisse (NYSE:CS) moet herexamen doen. De Amerikaanse dochter van Credit Suisse zal haar bufferkapitaal moeten ophogen om over 4 maanden alsnog door de test te komen.

Geen stress voor de aandeelhouders van de Amerikaanse banken. Over het algemeen overtreffen de resultaten de algemene verwachtingen van analisten en zullen de Amerikaanse banken recordbedragen uit gaan keren. De geplande dividenduitkeringen en inkoop eigen aandelen stijgen dit jaar ten opzichte van de hoge uitkeringen van vorig jaar. De gemiddelde uitkeringen komen al snel boven de 100 procent van de gerealiseerde winsten uit. Bank of America (NYSE:BAC) spant ditmaal de kroon met een uitkering van 135 procent van de winst. Beleggers zetten vandaag het aandeel bijna 3 procent hoger voorbeurs.

Ongewis

Vandaag is de G20-top begonnen in het Japanse Osaka. Alle ogen zijn gericht op de ontmoeting tussen Trump en Xi. De uitkomst van de ontmoeting is ongewis.

Hopelijk kunnen de beleggers aanstaande maandag zonder stress aan de nieuwe handelsmaand beginnen.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.