Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Europa wil groot worden in batterijen

Gepubliceerd 30-09-2019, 08:55
Geactualiseerd 20-01-2019, 10:55

Zeker de Fransen zijn er niet vies van. Voor hen is het normaal dat een overheid actief participeert in het opzetten van projecten. Ze zijn dan ook blij, dat dit keer ook de Duisters enthousiast zijn. Frankrijk en Duitsland willen dat er een Pan-Europees project opgestart wordt om in Europa een batterij-industrie van de grond te trekken. Die nieuwe industrie moet vooral ten dienste staan van de Europese elektrische auto. Europa wil zo een antwoord formuleren op de Chinese dominantie in dit marktsegment dat nog wel eens heel belangrijk kan worden in de economie waar Co2 uitstoot een vloek is.

De Europese ambitie is verstandig en goed te begrijpen. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden, dat nu batterijen vanuit China geïmporteerd moeten worden. Dat verhoogt nodeloos de CO2 footprint van de elektrische auto. Het is op zijn best ook eigenaardig dat grondstoffen vanuit Afrika en Latijns-Amerika naar China verscheept worden om vervolgens bewerkt en verrijkt weer teruggebracht worden naar die werelddelen en naar Europa. Een eigen industrie zou ook deels het banenverlies kunnen compenseren dat gaat ontstaan als we de benzinemotor links laten liggen.

Dat gezegd hebbende, het zal wel een hele tour worden. China heeft de afgelopen jaren miljarden in de batterij-industrie gepompt, heeft al grote fabrieken neergezet en heeft ook nog eens op grote schaal mijnen opgekocht in landen als Congo en Chili. Anderzijds, Europa moet wel. Al in het komende jaar worden geleidelijk nieuwe CO2 emissieregels van kracht die alleen bij voldoende elektrische auto’s gehaald kunnen worden. De boetes zijn hoog, heel hoog als de autoproducenten in 2021 niet voldoen aan de norm van 95 gram CO2 uitstoot per kilometer. Elke gram meer kost € 95 per gram per verkochte auto.

En dus zijn er plannen om tot 2025 25 fabrieken over heel Europa te openen. Op landenniveau zal het Verenigd Koninkrijk vooral de research doen en de rest van Europa gaat zich toeleggen van op maat gemaakte batterijen.

De mijnbouwsector beziet de Europese initiatieven met veel vreugde en plezier. Het is voor hen een stuk minder gemakkelijk geworden, nu China de subsidiekraan aan het dichtdraaien is. Mijnbouwers als Glencore (LON:GLEN), Umicore (BR:UMI) en Albermarle hebben hun koers zien duikelen en Glencore heeft zelfs plannen om in Congo de grootste kobaltmijn ter wereld te sluiten. De prijzen zijn te laag.

Er is echter nog steeds een zeer brede kloof tussen ambitie en werkelijkheid. Europa produceert zelf amper grondstoffen als lithium, kobalt of grafiet. Het heeft evenmin de capaciteit om al deze grondstoffen grootschalig in batterijen om te zetten. Er is dus nog heel veel werk aan de winkel. Het overeind houden van een grote Europese automobielindustrie fungeert hier hopelijk als de stok achter de deur. Een meevaller is ook dat het Amerika van Trump niet langer serieus meedoet in deze race. Europa kan de Amerikanen al in 2023 passeren als het om productiecapaciteit gaat.

Europa wordt daarom nu al snel interessanter voor Chinese bedrijven. Een aantal, zoals CATL en SVOLT heeft al plannen bekendgemaakt om fabrieken in Europa te gaan bouwen. Die gaan dan de concurrentie aan met nieuwe Europese namen als Northvolt, een Zweedse start-up gesteund door Volkswagen (DE:VOWG_p), BMW (DE:BMWG), Goldman Sachs (NYSE:GS) en Ikea. Een groeiende Europese markt en infrastructuur zal positief uitpakken voor beleggers en bedrijven. Die zijn zo minder afhankelijk van de willekeur van Beijing.

Cor Wijtvliet

Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.
Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!
Wie donateur wordt mag wekelijks op een extra nieuwsbrief met vijf beleggingstips rekenen.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.