🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

De week vooruit

Gepubliceerd 12-06-2023, 15:01
NG
-

Waar de afgelopen weken de beurzen met name gedreven werden door de buzz die momenteel rond kunstmatige intelligentie hangt, zal de focus deze week vooral verschuiven naar macro economische data. Deze beursdagen kunnen worden samengevat in een paar trefwoorden: Inflatie, rente, de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. 

De ogen zullen dinsdag gericht zijn op de Amerikaanse inflatiecijfers. Verwacht wordt dat de inflatie op jaarbasis zal dalen naar 4,1 procent en de kerninflatie naar 5,3 procent. Dat de kerninflatie zo hoog blijft komt doordat de lonen stijgen en de huren (nog) hoog blijven. Woensdag wordt in de Verenigde Staten de producentenprijsindex gepubliceerd. Hiervan wordt verwacht dat de prijzen een stijging 1,5 procent op jaarbasis zullen laten zien. Beide indicatoren zullen door de Fed ongetwijfeld worden meegewogen in het rentebesluit van aanstaande woensdag.

Aangezien de trend van de inflatie dalende is, lijkt het erop dat de Federal Reserve zal stoppen met het verhogen van de rente of op z’n minst een pauze zal inlassen. De FedWatch tool van CME acht de kans op een rentepauze vrij groot. Inmiddels gaat 74 procent van de markt er van uit dat over twee dagen de rente niet zal worden verhoogd. Opvallend is echter dat voor juli een meerderheid van de markt wel rekent op een renteverhoging met 25 basispunten. In beide gevallen zullen, zoals de Fed dat zelf noemt, de macro-economische omstandigheden leidend zijn.

Hoewel beleggers van zekerheid houden en de Fed er bij monde van Jerome Powell alles aan doet om zo voorspelbaar mogelijk te zijn, kunnen markten soms worden verrast door centrale bankiers. Zo verhoogde vorige week de Bank of Canada de beleidsrente onverwacht met nog eens 25 basispunten. Hoewel de consumentenprijsinflatie afneemt, blijft ook hier de onderliggende inflatie hardnekkig hoog.  Hetzelfde gold vorige week voor Australië. Ook de Reserve Bank of Australia verhoogde de beleidsrente met een kwart procent. Net als de andere centrale banken is de Australische van mening dat de inflatie weliswaar over haar hoogtepunt heen is, maar dat die ook nog steeds te hoog is en dat daarom een verdere rentestap noodzakelijk was.

Waar een rentepauze bij de Fed wordt verwacht, is dit wat betreft de ECB niet het geval. Ondanks het verslechterende economische klimaat, lijkt het erop dat deze week een verhoging van 25 basispunten in het verschiet ligt. Daarnaast worden verdere renteverhogingen niet uitgesloten. Dit komt met name doordat de ECB aanzienlijk later dan de Fed is begonnen met het verhogen van de rente. Bovendien bevindt de inflatie zich in Europa nog steeds op een hoger niveau dan in de Verenigde Staten. Er wordt wel verwacht dat de inflatie geleidelijk zal dalen en rond 2025 terug zal zijn op het beoogde doel van 2 procent. De grootste bijdrager aan de hoge inflatie in de eurozone was energie. Door de scherpe daling van zowel de olie- als gasprijs zullen de effecten van de hoge prijzen van vorig jaar langzaam uit de cijfers lopen en zal de inflatie door de gunstige vergelijkingsbasis verder normaliseren. Tevens zijn de opstoppingen in de wereldwijde aanvoerketens verdwenen en ook de prijzen van andere grondstoffen dan energie zijn gedaald.

Naast het rentebesluit van de ECB op donderdag komen ook de Amerikaanse detailhandelsverkopen uit. Dit cijfer zal een goede indicator zijn van hoe het ervoor staat met de consumentbestedingen. Daarnaast komt er ook een nieuwe schatting van de groei van de Amerikaanse economie. 

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.