🟢 De markten zijn gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

De obligatie Vestas iedt een rendement van 5,36% op twee jaar

Gepubliceerd 29-08-2013, 16:45
BAC
-
GE
-
De obligatie Vestas staat onder pari genoteerd en biedt een rendement van 5,36% op twee jaar

De fabrikanten van windmolens hebben de jongste dagen letterlijk de wind in de zeilen bij zowel de analisten als de investeerders. Het is immers niet uitgesloten dat de sector voor het eerst sinds lang winst maakt, zoals het agentschap Bloomberg recent nog benadrukte.

Het Deense Vestas Wind Systems A/S, de grootste constructeur uit de sector, maar ook zijn Duitse tegenhanger Nordex zouden volgens de prognoses van de analisten die door Bloomberg bijeengesprokkeld werden, dit jaar voor het eerst sinds 2010 winst maken.

De markt lijkt zich met dat scenario te verzoenen. Het aandeel Vestas, om maar dat als voorbeeld te nemen, stond woensdagavond 105 Deense kroon genoteerd tegenover 32 kronen eind december. Dat is een sprong van 328%. Het aandeel heeft zich bijzonder goed gehouden sinds de bekendmaking van de jongste kwartaalresultaten, die gekenmerkt waren door een positieve vrije cashflow tijdens de eerste zes maanden van het jaar – het eerst in de geschiedenis van de onderneming – en door het aantreden van een nieuwe CEO. Volgens Bank of America, die door Bloomberg geciteerd wordt, kan het best zijn dat het aandeel over een jaar bekeken met 50% opveert, gesteld dat de hypothese van een terugkeer naar de winstcijfers bewaarheid wordt.

Op de kredietmarkt doet de obligatie Vestas het ook aanmerkelijk beter dan het dieptepunt dat in 2012 bereikt werd. De obligatie biedt ondanks alles nog een rendement van 5,36% (rekening houdend met de prijs van 98,90%), onderstrepen andere analisten. Het schuldpapier van de Deense fabrikant biedt een coupon van 4,625% en bereikt zijn maturiteit op 23 maart 2015. De totale omvang van de uitgifte bedraagt 600 miljoen euro in coupures van 50.000 euro.

Obligatiehouders bevoordeeld

“Op korte termijn is de liquiditeitspositie goed, maar er is een risico aangaande herfinanciering in 2015”, waarschuwen analisten. De bank wijst bovendien op de zwakte van de balans van Vestas in vergelijking met andere belangrijke spelers uit de sector, zoals General Electric, Siemens en de Chinese ondernemingen, die kunnen rekenen op steun van de overheid.

Vestas heeft evenwel een aantal troeven in handen, zegt de bank. De Deense groep verkeert in betere vorm dan vorig jaar, de vooruitzichten inzake prijzen en volumes verbeteren en de maatregelen om de kosten te verlagen moeten nog hun volle effect sorteren. De analisten wijzen ook op het stabiele marktaandeel van Vestas in een erg concurrerende omgeving, op zijn lage schuldenlast en op het gevoerde beleid, dat gunstig is voor de obligatiehouders (geen dividenden en geen overnames sinds 2003). Tot slot, dient ook rekening gehouden te worden met de verklaringen van de CEO van Siemens Wind Power, die ervan uitgaat dat het totaal geïnstalleerd volume van de windmolenparken tegen 2030 zal stijgen tot 1107 GW tegenover 273 GW vorig jaar.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.