Krijg 40% korting.
🚨 Vind ondergewaardeerde aandelen op de huidige ongunstige markt.Vind nu aandelen.

De kracht van dividend

Gepubliceerd 12-04-2021, 15:00
Geactualiseerd 20-01-2019, 11:00

Saai dividend

Nu de beurzen het ene na het andere record neerzetten is het voor beleggers moeilijk om de spectaculaire koerswinsten te negeren die er her en der gerealiseerd kunnen worden. Aandelen die tientallen procenten stijgen in een korte periode, wie wil dat niet? Veel beleggers zien aandelen die een aantrekkelijk dividend betalen daarentegen als een saaie belegging met een laag rendement. Vergeleken bij opwindende hoogvliegers uit de technologiesector lijken de meer volwassen en voorspelbare dividendaandelen ook niet erg interessant. Hoewel zo’n belegging voor velen niet erg boeiend is kan het echter wel degelijk een consistent en groeiend dividend in combinatie met een oplopende aandelenkoers bieden.

Dividend belangrijker dan koerswinst

In tegenstelling tot wat wordt verondersteld vormen herbelegde dividenden over een langere tijdspanne een groter deel van het rendement dan behaalde koerswinsten. Zo bedraagt het gemiddelde jaarrendement van de AEX-index sinds het ontstaan in 1983 ongeveer 10 procent. Daarvan is niet minder dan 60 procent het resultaat van herbelegde dividenden en slechts 40 procent het gevolg van koerswinst. Ervaren lange termijn beleggers zijn zich terdege bewust van het belang van dividend. Een vaak gemaakte vergissing is echter de focus op de hoogte van het dividend. Een uitkeringspercentage dat aanmerkelijk hoger is dan bij andere aandelen uit dezelfde sector lijkt aantrekkelijk, maar is meestal geen goed teken. Het duidt meestal op een gedaalde koers als gevolg van mindere tijden voor het bedrijf. Beleggers zouden (te) hoge dividenden juist moeten wantrouwen. Het betekent vaak dat er een dividendverlaging of zelfs een volledige eliminatie op komst is.

Niet de hoogte, maar de groei

Nee, het is bij dividendbeleggen juist belangrijk zich niet zozeer te richten op de hoogte van het dividend, maar op de groei ervan. En dus op de kwaliteit van het bedrijf. Kwaliteit die mede bepaald wordt door de lange termijnhistorie van uitgekeerde dividenden. Een bedrijf dat jarenlang zijn dividend niet alleen steevast uitkeert maar ook weet te verhogen kan immers moeilijk een slecht geleid bedrijf zijn. Zo geldt er in de Verenigde Staten voor dergelijke kwaliteitsbedrijven een term, dividend aristocrats. Een dividend aristocrat is een bedrijf dat zijn dividend meer dan 25 jaar op rij heeft kunnen laten groeien.

Een cijfermatig voorbeeld

Hoe lucratief kan het beleggen in dividendaandelen zijn? Een kort voorbeeld. Stel een belegger koopt een aandeel voor 10 euro met een dividend van 3 procent. Dat is 0,30 per aandeel. Aardig, maar niet buitengewoon. Het blijkt echter een goed bedrijf te zijn dat ieder jaar groeit. Na tien jaar is de koers opgelopen tot 50 euro, een gemiddelde koerswinst van 17,5 procent per jaar. Daar het bedrijf erg winstgevend was liep ook het uitgekeerde dividend op. Over een periode van 10 jaar met gemiddeld 7 procent per jaar. Per aandeel wordt er nu 0,60 aan dividend uitgekeerd. Op de originele investering van 10 euro bedraagt het dividendrendement nu geen 3, maar 6 procent. Ook de tien jaar erop blijft het bedrijf mooi groeien. Iets minder hard nu, met gemiddeld 15 procent per jaar. Het aandeel staat tien jaar verder op een koers van 200 euro. Daar het bedrijf wat meer volwassen werd groeide de dividenduitkering nu met gemiddeld 8 procent per jaar. Het uitgekeerde dividend komt daarmee op 1,30 per aandeel. Op de originele investering bedraagt dat 13 procent. En dat ieder jaar weer.

Buffett zag het licht al vroeg

Bovenstaand voorbeeld is in feite nog bescheiden. In de realiteit zijn er veel spectaculairdere dividendgroeiers te vinden. Zie bijvoorbeeld de beleggingsportefeuille van een zekere Warren Buffett. Hij begon reeds te beleggen op de middelbare school en het duurde even, maar na verloop van tijd moeten hem de data waarop de dividenden uitgekeerd werden als muziek in de oren hebben geklonken. Het was niet voor niets dat zijn voorkeur uitging naar solide bedrijven met een groeiende dividendstroom. Een mooi voorbeeld hiervan is Coca-Cola (NYSE:KO). Een ander voorbeeld is het farmaciebedrijf Johnson & Johnson (NYSE:JNJ). Daar dit bedrijf zijn dividenden reeds 58 jaar op rij heeft weten te verhogen geldt het als een dividend king. Een belegger die de producent van het bekende vaccin in de jaren 70 had gekocht zou in 2004 een dividendrendement op zijn originele investering van 48 procent hebben gehad. En dat jaarlijks! Stel dat je dat vervolgens nog eens 17 jaar volhoudt? En dat terwijl het dividend ieder jaar maar blijft groeien.

Een lange adem

Dividendbeleggen is dus voor beleggers met een lange adem. Maar na een initiële investering in een portefeuille met kwaliteitsaandelen hoef je jarenlang niet veel meer te doen dan die aandelen goed te blijven volgen. En ieder jaar, of in de Verenigde Staten ieder kwartaal, je dividenden bij te schrijven op je rekening. Herinvesteren mag ook, dan gaat het nog een stuk sneller. Op de lange termijn is de kracht van dividend sterker dan de kracht van koerswinst.

Advertentie van derden. Geen aanbieding of aanbeveling van Investing.com. Lees de verklaring hier of kies voor de reclamevrije versie .

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.