🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Aandeelhouder Shell vorstelijk beloond

Gepubliceerd 29-07-2021, 15:08
KMB
-
SHEL
-
NESN
-
RKT
-
ULVR
-

Royal Dutch Shell (AS:RDSa) kwam vanochtend met de kwartaalresultaten. Als gevolg van een ruim verdubbelde olieprijs ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar, werden er prima kwartaalcijfers verwacht. Nu de werkelijke cijfers bekend zijn gemaakt, blijkt dat Shell het nog beter heeft gedaan dan werd verwacht. Vooral de hogere operationele vrije kasstroom is indrukwekkend. Deze kwam uit op 12,6 miljard dollar terwijl dit een jaar geleden nog 2,6 miljard dollar was. Shell gaf vandaag aan daarvan 20 á 30 procent te willen uitkeren aan de aandeelhouders. De hogere olieprijzen deden de aangepaste nettowinst met een factor acht (!) stijgen van 638 miljoen dollar naar 5,53 miljard dollar. De analistenconsensus lag op ongeveer 5,1 miljard dollar. Zoals gebruikelijk profiteerden vooral de divisies die olie en gas oppompen en verkopen van de hogere olie- en gasprijzen. De raffinaderijen van Shell, die juist olie moeten inkopen ter verwerking naar andere producten, hadden juist last van de hogere prijzen en noteerden lagere resultaten.

Belegger profiteert mee

De gedurende het afgelopen kwartaal versterkte balans (de nettoschuld daalde met 12,1 miljard dollar tot 65,7 miljard dollar) en de goede gang van zaken bij het olieconcern geven het bestuur van Shell de mogelijkheid om het dividend flink te verhogen. Vorig jaar werd Shell nog genoopt tot een historische dividendverlaging, maar nu gaat het kwartaaldividend ten opzichte van vorig jaar met 50 procent omhoog naar 24 dollarcent. Ten opzichte van vorig kwartaal stijgt het dividend met 38 procent. Het huidige dividendrendement komt daarmee op ruim 4 procent. Daarnaast zal Shell dit jaar nog voor 2 miljard dollar aan aandelen gaan inkopen zodat de winst per aandeel automatisch verder zal toenemen. Beleggers ontvingen de berichten van Shell met gejuich. Het aandeel steeg vanmorgen al snel met zo’n 3 procent naar ongeveer 17,20 euro. Hoewel Shell afgelopen kwartaal een nettowinst behaalde die vergelijkbaar is met het winstniveau van voor de pandemie, staat de aandelenkoers thans nog ruim 30 procent lager als destijds.

Nestlé positiever dan de concurrentie

Afgelopen dagen kwamen concurrenten als Unilever (AS:ULVR), Kimberly-Clark (NYSE:KMB) en Reckitt Benckiser (LON:RKT) met teleurstellende resultaten en/of outlook naar buiten. Het gevolg was dat de aandelen van deze bedrijven met meer dan 4 procent daalden op de berichten. Zo niet ons favoriete Nestlé (SIX:NESN). De grootste voedingsproducent ter wereld verhoogde de verwachte autonome omzetgroei voor het hele boekjaar van 3,6 procent naar 5 á 6 procent en blijft daarmee positief over de nabije toekomst. Hoewel ook Nestlé verwacht dat de operationele marge de rest van dit jaar last zal hebben van kosteninflatie, verwacht het concern slechts een bescheiden daling van de marge met 0,2 procent naar 17,5 procent voor het gehele jaar. De hogere grondstofkosten zullen grotendeels tenietgedaan kunnen worden door structurele kostenreducties, lagere kosten gerelateerd aan COVID-19 en hogere prijzen. Het afgelopen halfjaar bedroeg de operationele marge 17,4 procent hetgeen gelijk was aan vorig jaar. Op de middellange termijn zal de marge bescheiden verder toenemen. De nettowinst per aandeel zal derhalve kunnen blijven groeien. De concurrentie verwacht juist een lagere marge en daarmee ook een lagere winst per aandeel.

De organische groei van Nestlé kwam afgelopen halfjaar uit op maar liefst 8,1 procent. Hogere prijzen zorgden voor 1,3 procent van de groei, hogere volumes voor 6,8 procent. Ter vergelijking: Unilever behaalde afgelopen halfjaar een autonome omzetgroei van 5,4 procent. De omzet van de Zwitsers steeg met 1,5 procent naar 41,8 miljard Zwitserse frank. De omzet werd met 3,1 procent getemperd omdat de verkochte Noord Amerikaanse wateractiviteiten en de vleeswaren van Herta niet meer meetelden. De nettowinst groeide met 1,1 procent naar 5,9 miljard frank. Per aandeel nam de winst met 8,3 procent toe tot 2,17 frank. Hiervan was 1,4 procent het gevolg van ingekochte eigen aandelen. Deze inkoop van eigen aandelen gaat nog wel even door. Van het driejarige inkoopprogramma van 20 miljard Zwitserse frank werd afgelopen halfjaar slechts 3,1 miljard frank gedaan.

Beleggers zetten het aandeel vanmorgen op een bescheiden verlies van circa 0,2 procent.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.