Krijg 40% korting.
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Rabobank, American Express en 3 andere obligaties met weinig verlopen interesten

Gepubliceerd 02-07-2018, 08:06
AXP
-
PVH
-
ENR
-

Obligaties waarvan de coupon pas is geknipt, of waar dat op het punt staat te gebeuren, kunnen voor beleggers interessant zijn omdat er maar weinig interesten zijn verlopen. Hieronder vindt u enkele van deze obligaties.

We herinneren eraan dat de beleggers die in België wonen (fysieke personen) er alle belang bij hebben om te kiezen voor obligaties waarvan het aantal dagen verlopen intrest beperkt is.

Nieuwe obligatie Energizer (NYSE:ENR) Gamma Acquisition Inc 4,625% 15/07/2026 EUR

De nieuwe obligatie in euro van de producent van batterijen en zaklampen biedt een rendement van 4,43% rekening gehouden met een coupon van 4,625% en een aankoopkoers van 101,30%.

Verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro heeft deze obligatie een rating B2 bij Moody’s, zodat ze in de speculatieve categorie thuishoort.

De emittent behoudt zich het recht van vervroegde terugbetaling voor, met een eerste call binnen 3 jaar aan 103,188%.

PVH Corp (NYSE:PVH) 3,125% 15/12/2027 EUR

Het Amerikaans bedrijf dat onder andere eigenaar is van het merk Calvin Klein heeft een obligatie uitstaan met een coupon van 3,125% en een looptijd tot 15/12/2027.

Aan een koers van 99,09% bedraagt het rendement 3,24%.

Deze lening heeft bij Standard & Poor’s de hoogst mogelijke speculatieve rating (BB+), ze is verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro.

American Express Company (NYSE:AXP) 2,65% 02/12/2022 USD

De Amerikaanse kredietkaartenspecialist biedt een rendement van 3,59% op de obligatie 2,65% - 2022. Deze noteert momenteel onder pari, meer bepaald aan een koers van 96,19%.

Volgens Standard & Poor’s, dat een rating BBB+ heeft toegekend, is ze van goede kwaliteit. Deze is verkrijgbaar in coupures van 2.000 dollar.

EMC Corp/MA 3,375% 01/06/2023 USD

Het Amerikaanse EMC Corporation, gespecialiseerd in software en opslag van data, werd in 2016 door Dell overgenomen. Dit bedrijf heeft een lening uitstaan die in 2013 werd uitgegeven en die nog 5 jaar loopt.

Ze draagt een coupon van 3,375% en noteert momenteel aan 93,81%, zodat het rendement 4,80% bedraagt.

Met een rating BB- bij S&P (speculatieve categorie) is ze verkrijgbaar in coupures van 2.000 dollar.

Rabobank Nederland 3,625% 08/06/2022 NZD

Tenslotte is er nog een obligatie in Nieuw-Zeelandse dollar van Rabobank Nederland, verkrijgbaar in coupures van 2.000 NZD (ongeveer 1.170 euro) en met een coupon van 3,625%.

De koers bedraagt momenteel 102,39%, zodat het rendement 2,99% bedraagt.

Deze lening heeft een rating A+ bij Standard & Poor’s, zodat ze door dit ratinghuis als van goede kwaliteit wordt beschouwd.

NZD/EUR koers

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.