🔥 De premium AI-aandelenselecties van InvestingPro: nu tot 50% kortingBENUT DE SALE

Remontada voor de obligatie Aggregate Holdings (5% - 2021)

Gepubliceerd 21-02-2020, 08:26
ALVG
-
AXAF
-

Het Spaanse woord « remontada » (herstel) is zonder meer toepasselijk op de obligatie met een coupon van 5% en een looptijd van nog 14 maanden uitgegeven door vastgoedpromotor Aggregate Holdings.

1

Een jaar geleden noteerde de koers van deze obligatie, verkrijgbaar in coupures van 1.000 euro, nog in de buurt van 70%. Sindsdien heeft die koers zich hersteld, een evolutie die nog in een versnelling kwam begin 2020.

Het rendement is weliswaar sterk gedaald, maar bedraagt toch nog altijd meer dan 9%. En dat voor een obligatie die al in augustus 2021 op de vervaldatum komt.

Het betreft hier dus een belegging die alleen geschikt is voor risicobewuste beleggers.

De schommelingen in de koers zijn niet zo maar op één, twee, drie te verklaren. We hebben in het verleden geprobeerd het management te contacteren, maar dit was niet bepaald mededeelzaam.

Financiële informatie over Aggregate Holdings SA is met andere woorden moeilijk los te peuteren. Het betreft een vennootschap naar Luxemburgs recht die niet beursgenoteerd is. De aard van de activiteiten (ontwikkeling van vastgoed) kan deels verklaren dat de beleggers een hoog rendement eisen.

Op de website van Aggregate Holdings SA lazen we dat het bedrijf in 2018 een winst toewijsbaar aan de aandeelhouders van 10 miljoen euro liet optekenen. Een jaar eerder was dat nog 50 miljoen euro. De omzet bedroeg in 2018 596 miljoen euro, op een balanstotaal van 5 miljard euro.

Wie meer informatie wil over het bedrijf, kan het jaarrapport raadplegen of de nieuwsberichten op de website bekijken.

Wat moeten we weten over Aggregate Holdings SA ?

Met hoofdzetel in Luxemburg is Aggregate Holdings SA een vastgoedontwikkelaar die zich focust op residentiële en commerciële projecten in grote Duitse steden zoals Berlijn, Leipzig, Frankfurt en Keulen.

Op bescheiden schaal is het bedrijf ook in andere Europese landen actief. Als promotor koopt Aggregate Holdings SA activa die vervolgens gerenoveerd dan wel ontwikkeld worden. De bedoeling is om die daarna te verhuren of opnieuw te verkopen. In de portefeuille zitten bekende namen zoals Allianz (DE:ALVG), AXA (PA:AXAF) en Aberdeen.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.