🔥 De premium AI-aandelenselecties van InvestingPro: nu tot 50% kortingBENUT DE SALE

Inflatieangst terecht?

Gepubliceerd 01-03-2021, 15:16
MSFT
-
BP
-
SHEL
-
NOKIA
-

Een van de belangrijkste factoren voor de waardering van aandelen is de rente. Een aandelenkoers is in feite immers niet anders dan de contante waarde van de toekomstige verwachte winsten. De afgelopen 35 jaar hebben beleggers grosso modo alleen te maken gehad met een dalende rente en daar lijkt nu verandering in gekomen te zijn. Zoals u in ons beursbericht van afgelopen vrijdag hebt kunnen lezen tikte de tienjaarsrente in de Verenigde Staten vorige week zelfs even de 1,6 procent aan. Dat is in absolute termen nog niet erg hoog, maar veel beleggers hebben nog nooit echt met een oplopende rente te maken gehad en dat zorgt nu voor wat angst op de financiële markten.

Op zich zou die angst onterecht moeten zijn, want de stijging van de rente duidt op betere economische tijden met meer groei. De steunpakketten van de diverse overheden richten zich op de ‘echte’ economie in plaats van dat alleen de financiële markten worden ondersteund. Daarmee komt er nog meer geld in de economie. En, simpel gezegd komt het er meestal op neer dat meer geld in omloop tot meer inflatie leidt en daardoor tot een hogere rente. En, hoewel een stijgende rente op korte termijn negatief kan zijn voor beleggers omdat de toekomstige winsten tegen een hogere rentevoet contant moeten worden gemaakt, is het voor de langere termijn juist weer positief omdat de verwachting dat de economische groei verder aantrekt de reden van de stijgende rente is. Bovendien moeten we ons realiseren dat de Amerikaanse rente nu nog niet eens terug is op het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. Sinds die tijd is de rente naar uitzonderlijke dieptepunten gedaald en lijkt nu dus terug te keren naar iets ‘normalere’ niveaus. Zo bezien is het best opmerkelijk dat de positieve beursdag van vandaag wordt ingegeven door het feit dat de rente weer iets is gedaald.

Aandeel Royal Dutch Shell (AS:RDSa) zit in de lift

In de groene golf op de Amsterdamse effectenbeurs doet de koers van het aandeel Shell leuk mee. Dat is op zich opmerkelijk aangezien de olieprijs vandaag daalt. Maar, kijken we iets verder terug in de tijd dat zien we natuurlijk dat de olie- en gasprijzen flink zijn hersteld, ondanks het feit dat delen van de wereld onder hernieuwde lockdowns zuchten. Zowel het reguliere woon/werkverkeer als de luchtvaart zijn nog verre van op het oude niveau.

Shell streeft er naar zich om te vormen tot een modern energieconcern, waarbij de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk wordt teruggedrongen; Shell 2.0 zogezegd. Groene elektriciteit, waterstof, zwaarder leunen op het relatief schone gas en meer focus op de handelstak passen in dat plaatje. De grote lijn achter een en ander is dat Shell wil bijdragen aan het verduurzamen van de maatschappij en dat het management z’n lot heeft verbonden aan het bereiken van een aantal klimaatdoelstellingen. Shell is één van de grootste investeerders hierin. Het mag tot en met vorig jaar dan wel ‘maar’ 3 procent zijn van de totale 106 miljard dollar die Shell totaal investeerde, maar noem maar eens vijf partijen die ook ruim 3 miljard dollar investeerden in het verduurzamen van de samenleving.

Afgelopen weken maakte Shell bekend hard te werken aan de groene ambities; over 30 jaar wil het klimaatneutraal zijn. In 2030 moet de CO2-uitstoot al met 20 procent teruggebracht zijn. Om dat te bereiken worden onder andere meer dan de helft van de raffinaderijen verkocht. Ook zal er de komende jaren 6 miljard dollar geïnvesteerd worden in duurzame energiebronnen als windenergie, biobrandstoffen en waterstof. Ook moeten er in 2025 wereldwijd minimaal 500.000 laadpalen van Shell zijn. In hetzelfde jaar wil Shell 1 miljoen ton plastic afval verwerken en daar circulaire chemicaliën van maken. Het zijn allemaal getallen die de verbeelding te boven gaan.

Net als BP (LON:BP) slaat Shell mede onder druk van een aantal grote aandeelhouders een interessante weg in namelijk die van een omvorming naar een totaal ander bedrijf. Het is iets wat andere giganten als bijvoorbeeld Microsoft (NASDAQ:MSFT) en Nokia (HE:NOKIA) in het verleden ook hebben gedaan. Het is niet onmogelijk. Shell is echter ook sterk afhankelijk van de olie- en gasprijs en het tempo waarmee overheden wereldwijd de energietransitie ter hand gaan nemen. Shell was een oer defensieve nobrainer met een mooi dividendrendement. Dat is het niet meer. Het risicoprofiel gaat omhoog. Misschien dat het type belegger zal veranderen, maar wij gunnen Shell vooralsnog het voordeel van de twijfel.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.