x
Breaking news
0

Heijmans krijgt Kopen-advies

Door ABN AMRO BankAandelenmarkten05.07.2012 19:00
nl.investing.com/analysis/heijmans-krijgt-kopen-advies-2419
Heijmans krijgt Kopen-advies
Door ABN AMRO Bank   |  05.07.2012 19:00
Bewaard. Zie Bewaarde items.
U hebt dit artikel al opgeslagen in uw Bewaarde items
 
Het aandeel Heijmans (EUR 6,47) - advies stond in de afgelopen tijd sterker onder druk dan de aandelen van sectorgenoten, zonder dat daar een reden voor leek te zijn. Hierdoor is Heijmans inmiddels een stuk aantrekkelijker gewaardeerd dan deze sectorgenoten; reden voor ons om Heijmans vanaf heden te volgen met een Kopen-advies.

In het derde kwartaal van 2011 maakte Heijmans gewag van moeizame omstandigheden binnen de divisie Utiliteitsbouw (bedrijfshuisvesting; onder meer voor gezondheidszorg, overheid en industrie). Sindsdien heeft het aandeel Heijmans beduidend minder goed gepresteerd dan de aandelen van sectorgenoten BAM en Ballast Nedam. Wij denken dat de risico's binnen Heijmans' utiliteitsbouwdivisie beperkt zullen zijn, vanwege de maatregelen die het bouwbedrijf hiertoe genomen heeft. Het is onze verwachting dat deze divisie vanaf 2013 weer zal bijdragen aan de winstgevendheid van de onderneming.

Ondertussen is het aandeel Heijmans (koers/boekwaarde verhouding van slechts 0,2x) beduidend aantrekkelijker gewaardeerd dan de aandelen van sectorgenoten BAM (0,5x) en Ballast Nedam (0,7x). Wij hebben een enigszins behoedzame houding ten aanzien van bedrijven die actief zijn op het gebied van constructiebouw; maar de waardering van het aandeel is momenteel lager dan gerechtvaardigd is op basis van de rendementen en de risico's van Heijmans' vastgoed. Bovendien verwachten wij dat Heijmans dit jaar een dividend van minimaal EUR 0,35 per aandeel zal uitkeren, wat neerkomt op een dividendrendement van 5,6%. Dit zou steun kunnen geven aan de koers van het aandeel. Wij verhogen ons advies voor Heijmans van Houden naar Kopen. Koersdoel: EUR 7,50.
Heijmans krijgt Kopen-advies
 

Gerelateerde Artikelen

Heijmans krijgt Kopen-advies

Voeg een reactie toe

Richtlijnen voor commentaar

Wij raden u aan om reacties te gebruiken om interactie met gebruikers aan te gaan, uw perspectief te delen en vragen te stellen aan auteurs en elkaar. Met het oog op het hoge niveau van conversatie dat wij allemaal waarderen en verwachten te behouden, dient u de volgende criteria in het achterhoofd te houden:

  • Verrijk het gesprek
  • Blijf geconcentreerd en op het goede spoor. Plaats alleen materiaal dat relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken.
  • Wees respectvol. Zelfs negatieve meningen kunnen positief en diplomatiek worden weergegeven.
  • Gebruik standaard schrijfstijl. Voeg interpunctie, hoofdletters en kleine letters toe.
  • LET OP: Spam en/of reclameboodschappen en links in een bericht zullen worden verwijderd.
  • Vermijd godslastering, laster of persoonlijke aanvallen gericht op een auteur of een andere gebruiker.
  • Alleen opmerkingen in het Nederlands zullen worden toegestaan.

Daders van spam of misbruik zullen van de site worden verwijderd en zijn uitgesloten van toekomstige registratie naar goeddunken van Investing.com.

 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
Schrijf hier uw gedachten
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
Post
Ook posten op :
1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Bedankt voor uw commentaar. Wij willen u erop wijzen dat alle commentaren op "in afwachting van goedkeuring" komen te staan, totdat deze door onze moderators worden goedgekeurd. Het kan daardoor enige tijd duren voordat het op onze website verschijnt.
 
Weet u zeker dat u deze grafiek wilt verwijderen?
 
 
Vervang de toegevoegde grafiek met een nieuwe grafiek?
Post 1000
U kunt op dit moment geen opmerkingen plaatsen, vanwege negatieve meldingen van andere gebruikers. Uw status zal door onze beoordelaars worden geëvalueerd.
Wacht een minuutje voordat u weer een commentaar plaatst.
Voeg Grafiek toe aan Commentaar
Blokkering bevestigen

Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?

Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.

%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen

Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.

Rapporteer dit commentaar

Ik vind dit commentaar

Commentaar gemarkeerd

Bedankt!

Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren
Algemene voorwaarden: Algemeen De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.abnamro.nl) van ABN AMRO Bank N.V., die haar hoofdkantoor heeft op Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 34334259 (“ABN AMRO”). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Gebruik van deze internetsite De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. ABN AMRO beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. ABN AMRO garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Informatie van derden, producten en diensten Wanneer ABN AMRO hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat ABN AMRO de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. ABN AMRO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door ABN AMRO niet geverifieerd. Intellectuele eigendomsrechten ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO is het niet toegestaan links naar sites van ABN AMRO weer te geven. Online communicatie Berichten die u per e-mail naar ABN AMRO stuurt, kunnen onveilig zijn. ABN AMRO raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan ABN AMRO te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan ABN AMRO te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als ABN AMRO op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ABN AMRO of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ABN AMRO. Toepasselijk recht Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Internet Bankieren ABN AMRO raadt u aan om elektronische facturen zelf op te slaan. De termijn waarbinnen de documenten via Internet Bankieren toegankelijk zijn, is beperkt tot 18 maanden. Wijzigingen ABN AMRO behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
Inschrijven via Google
of
Inschrijven via e-mail